Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Andrzejewska J., Zwierzchowska I.

J. Andrzejewska, I. Zwierzchowska Pedagogy Studies in Times of Education Reforms
[ Download from this server (382.0 Kb) ] 17.03.2016, 12:35 PM

The arctile deals with aspects of nursery school teachers’ training in the time of education reforming. Special attention is paid to changes in university curricula, main goals of education.

Key words: nursery school teacher, education program, quality of education.

Анджеєвська Й., Звіржховска І. Педагогічні дослідження в добу освіт­ніх реформ. У статті досліджуються аспекти навчання вихователів дошкільних закладів в умовах реформування освіти. Особлива увага приділена змінам в університетських навчальних планах, головним цілям освіти.

Ключові слова: вихователь дошкільного закладу, освітня програма, якість навчання.

Анджеевска И., Звиржховска И. Педагогические исследования во вре­мя образовательных реформ. В статье исследуются аспекты обучения воспитателей дошкольных учреждений. Особенное внимание уделено измене­ниям в университетских учебных планах, главным целям образования.

Ключевые слова: воспитатель дошкольного учреждения, образовательная программа, качество обучения. 

Category: Andrzejewska J., Zwierzchowska I. | Added by: Serge
Views: 136 | Downloads: 16
Total comments: 0