Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Яцишин Н. П.

Н. П. Яцишин Соціально-педагогічні умови вивчення іноземної мови в контексті інтернаціоналізації освітнього простору
[ Download from this server (663.2 Kb) ] 17.03.2016, 12:34 PM

У статті на основі вивчення документів і монографічної літератури роз­криваються сучасні соціально-педагогічні умови вивчення іноземної мови в контексті інтернаціоналізації освітнього простору.

Ключові слова: іноземна мова, соціально-педагогічні умови, інтеграція, освітній простір, диференціація, індивідуалізація навчання.

Яцишин Н. П. Социально-педагогические условия изучения иностран­ного языка в контексте интернационализации образовательного простран­ства. В статье на основе изучения документов и монографической литературы раскрываются современные социально-педагогические условия изучения ино­странного языка в контексте интернационализации образовательного пространства.

Ключевые слова: иностранный язык, социально-педагогические условия, интеграция, образовательное пространство, дифференциация, индивидуализа­ция учебного процесса.

Yacishin N. P. Social-Pedagogical Conditions of Foreign Language in Study the Context of Internationalization of Educational Space. In the article on the basis of study of documents and monographic literature the modern social pedago­gical conditions of foreign language study are discovered in the context of internationalization of educational space.

Key words: foreign language, socially pedagogical terms, integration, educa­tional space, differentiation, individualization of studies.

Category: Яцишин Н. П. | Added by: Serge
Views: 88 | Downloads: 8
Total comments: 0