Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Крупська О. І.

О. І. Крупська Релігійні уявлення та особливості їх формування в студентської молоді
[ Download from this server (662.4 Kb) ] 17.03.2016, 12:01 PM

У статті містяться результати теоретичного та емпіричного дослідження особливостей релігійних уявлень студентської молоді в контексті ставлення до батьків. Доведено, що особливості релігійних уявлень узаємозв’язані зі став­ленням до батька й матері. Позитивне ставлення до них сприяє формуванню в хлопців та дівчат позитивного розуміння Абсолюту.

Ключові слова: релігійні уявлення, стосунки з батьками, студентська молодь.

Крупская О. И. Религиозные представления и особенности их форми­рования у студенческой молодежи. В статье содержатся результаты теорети­ческого и эмпирического исследований особенностей религиозных представле­ний студенческой молодежи в контексте отношения к родителям. Доказано, что особенности религиозных представлений взаимосвязаны с отношением к отцу и матери. Позитивное отношение к ним способствует формированию у парней и девушек позитивного понимания Абсолюта.

Ключевые слова: религиозные представления, отношения с родителями, студенческая молодеж.

Krups’ka O. I. Religious Notions and Specific of Their Development in Student’s Youth. The article contains results of theoretical and empirical research peculiarities of religious notions student’s youth in the context of attitude towards parents. Discovered that religious notions may interconnected with attitude towards parents. Positive attitude towards parents encouraged forming positive treatment to Absolute in youngsters and girls.

Key words: religion notions, attitude towards parents, students young.

Category: Крупська О. І. | Added by: Serge
Views: 46 | Downloads: 6
Total comments: 0