Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Малімон Л. Я.

Л. Я. Малімон Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів органів державного управління
[ Download from this server (690.1 Kb) ] 17.03.2016, 12:09 PM

У статті обґрунтовується необхідність застосування компетентнісного під­ходу до підвищення кваліфікації керівних кадрів. Проаналізовано вираженість окремих компетенцій керівника, виділено кластери управлінських компетенцій та їх особистісно-поведінкові індикатори, охарактеризовано їх ієрархію в інте­гральній моделі управлінської компетентності керівників органів державного управління.

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, кластери управ­лінських компетенцій, особистісно-поведінкові індикатори компетенцій, модель управлінської компетентності.

Малимон Л. Я. Компетентностный подход в повышении квалифика­ции руководящих кадров органов государственного управления. В статье обосновывается необходимость применения компетентностного подхода к повышению квалификации руководящих кадров. Анализируется выраженность отдельных компетенций руководителя, выделяются кластеры управленческих компетенций и их личностно-поведенческие индикаторы, дается характерис­тика их иерархию в интегральной модели управленческой компетентности руководителей органов государственного управления.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, кластеры управленческих компетенций, личностно-поведенческие индикаторы компетен­ций, модель управленческой компетентности.

Malimon L. Ya. Competence Approach in Courses for Heightening Leading Staff Management in State Administration. Necessity of using a competence approach in courses for heightening leading staff management in state administration is proved in this article. The expressed of separate competences of leader are analysed, the clusters of management competence are selected and their indicators of personal behaviour, their hierarchy is described in the integral model of management competence of staff leaders in state administration.

Key words: competence, competence approach, the clusters of management competence, personality behaviour indicators, model of management competence.

Category: Малімон Л. Я. | Added by: Serge
Views: 50 | Downloads: 6
Total comments: 0