Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Пастрик Т. В.

Т. В. Пастрик Особливості впровадження психолінгвістичного тренінгу в професійній підготовці майбутніх психологів
[ Download from this server (656.9 Kb) ] 17.03.2016, 12:16 PM

У статті викладено організацію професійного тренінгу для формування білінгвізму в майбутніх психологів. Описано особливості його впровадження в навчальний процес підготовки таких фахівців.

Ключові слова: продуктивний білінгвізм, психолінгвістичний тренінг, європейський освітній простір, знання, стратегії.

Пастрык Т. В. Особенности внедрения психолингвистического тре­нинга в профессиональную подготовку будущих психологов. В статье ото­бражена организация профессионального тренинга для формирования билин­гвизма у будущих психологов. Описано особенности его внедрения в учебный процесс подготовки таких специалистов.

Ключевые слова: продуктивный билингвизм, психолингвистический тренинг, европейское образовательное пространство, знания, стратегии.

Pastryuk T. V. The Peculiarities of Psycholinguistic Training Penetration in Professional Teaching of Future Psychologists. The peculiarities of organization of psycholinguistic training for future psychologists are highlighted in the article. The specifics of its penetration in professional teaching of future psychologists are described.

Key words: productive bilinguism, psycholinguistic training, European education space, knowledge, strategies.

Category: Пастрик Т. В. | Added by: Serge
Views: 55 | Downloads: 7
Total comments: 0