Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 
Home » Files » Issue 16, 2010 » Сахнік О. В.

О. В. Сахнік Психолого-педагогічні особливості організації особистісно орієнтованого навчання міліцейських менеджерів
[ Download from this server (670.7 Kb) ] 17.03.2016, 12:26 PM

У статті автором описуються психолого-педагогічні особливості організа­ції особистісно орієнтованого навчання міліцейських менеджерів за програмою їх професійно-психологічної підготовки до управлінської діяльності.

Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, психолого-педагогічні особливості, міліцейський менеджер, професійно-психологічна підготовка, управлінська діяльність.

Сахник Е. В. Психолого-педагогические особенности организации лич­ностно ориентированного обучения милицейских менеджеров. В статье автором описываются психолого-педагогические особенности организации лич­ностно ориентированного обучения милицейских менеджеров по программе их профессионально-психологической подготовки к управленческой деятель­ности.

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, психолого-педа­гогические особенности, милицейский менеджер, профессионально-психоло­гическая подготовка, управленческая деятельность.

Saсhnyk О. V. Psychological and Pedagogical Peculiarities of Person-Orien­ted Education Organization of Militia Managers. The author of the article descri­bes psychological and pedagogical peculiarities of person-oriented education organi­zation of militia managers in the course of their professional and psychological training for managerial activity.

Key words: person-oriented education, psychological and pedagogical peculia­rities, militia manager, professional and psychological training, managerial activity.

Category: Сахнік О. В. | Added by: Serge
Views: 59 | Downloads: 6
Total comments: 0