Psychological Prospects Journal | Психологічні перспективи 

Політика рецензування

Порядок розгляду статей

  1. Статті, які надійшли до редакційної колегії, розглядаються протягом трьох місяців.
  2. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.
  3. Редакційна колегія має право здійснювати літературне редагування статті, а, за необхідності, науково редагувати її, ставлячи до відома автора.
  4. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
  5. У разі відхилення статті редакційна колегія надає автору вмотивований висновок.
  6. Автори протягом 3 днів отримують повідомлення про надходження статті. Через місяць після її реєстрації, автору повідомляють про результати рецензування.
  7. Редакційна колегія надає автору екземпляр журналу, який містить опубліковану статтю.
  8. Статті приймаються до 1 березня (№ 1), 1 вересня (№ 2).

Порядок рецензування статей

1. Наукові статті, які надійшли в редакцію, проходять через інститут рецензування. Оцінювання наукової якості статті й відповідності вимогам журналу здійснюється конфіденційно на основі подвійного "сліпого" (double-blind) рецензування, коли ані автор, ані рецензент не мають інформації щодо один одного. Рецензентом є колега – фахівець (експерт) у відповідній автору темі (галузі).

2. Форми рецензування:

Форма рецензії: електронна.

3. Головний редактор разом із відповідальним секретарем визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам щодо оформлення та спрямовують її на рецензування експерту –доктору або кандидату наук, який має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

4. Відповідальний секретар протягом 3 робочих днів повідомляє автора про отримання електронного варіанта статті.

5. Термін рецензування – 1 місяць з моменту повідомлення щодо отримання статті редакційною колегією журналу.

6. У рецензії має бути висвітлено:

7. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст (негативної) рецензії надсилається автору електронною поштою.

8. Остаточне рішення про доцільність публікації статті приймає редакційна колегія.

9. Після прийняття редакційною колегією рішення про публікацію статті відповідальний секретар інформує про це автора та зазначає терміни публікації.